Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego
Szkół Miasta Zamość
za rok szkolny 2021/2022

Galeria zdjęć: [zobacz zdjęcia]
Wyniki szczegółowe Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Zamość: [Wyniki]

W czwartek 12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu odbyła się gala podsumowująca Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Zamość za rok szkolny 2021/2022 w ramach kalendarza imprez Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego. Pierwszy raz w naszej szkole odbyła się taka uroczystość.

Galę poprowadził wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Dariusz Herbin. Podsumowanie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Pani Agnieszka Kowal - Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta Zamość, Pan Łukasz Gajdecki - Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Miasta Zamość, Pan Mateusz Ferens - Dyrektor OSiR Zamość. Obecni byli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Miasta Zamość biorący udział we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2021/2022.

Kilka słów powitania wygłosił Pan Sebastian Plewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu, który podziękował za możliwość zorganizowania podsumowania w murach "Szóstki". Współzawodnictwo szkół przedstawił Pan Grzegorz Pańko - Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Zamościu. Przypomniał, że rok poprzedni był bardzo trudny z powodu kończącej się pandemii oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Pomimo tego, udało się zorganizować wszystkie zawody w ramach kalendarza imprez - 69 zawodów w 12 dyscyplinach sportu, a udział w nich wzięło 1988 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na koniec złożył ukłony za wsparcie szkolnego związku wszystkim przyjaciołom sportu w naszym mieście.

W miłej i sportowej atmosferze wręczono podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły działania MSZS w poprzednim roku szkolnym, listy gratulacyjne nauczycielom oraz dyplomy i puchary szkołom w trzech kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada. Zebrani goście mogli także wysłuchać piosenek oraz recytacji przygotowanych przez młodzież SP6 w Zamościu - Zuzannę Haniewską (klasa 6b), Jakuba Kowalczuka (klasa 8c), Adama Jarszaka (klasa 6c) oraz Magdalenę Ciszewską (klasa 8d). Wszyscy goście po zakończeniu dekoracji zaproszeni zostali na poczęstunek, a także mogli obejrzeć wystawę plakatów olimpijskich przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Wyniki współzawodnictwa szkół:
IGRZYSKA DZIECI
1. SP9 Zamość - 340 pkt.
2. SP6 Zamość - 334 pkt.
3. SP4 Zamość - 212 pkt.
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. SP6 Zamość - 315 pkt.
2. SP4 Zamość - 277 pkt.
3. SP9 Zamość - 224 pkt.
LICEALIADA MŁODZIEŻY
1. III LO Zamość - 421 pkt.
2. ZSP3 Zamość - 357 pkt.
3. ZSP5 Zamość - 235,5 pkt.

[Wyniki szczegółowe Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Zamość za rok szkolny 2021/2022]

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji gali podsumowującej Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Zamość za rok szkolny 2021/2022 wszystkim zaangażowanym nauczycielom naszej szkoły - p. Annie Rut, p. Arturowi Waśko, p. Krzysztofowi Nowakowi, p. Renacie Sobczyńskiej, p. Agnieszce Symonowicz, dyrekcji naszej szkoły - p. Barbarze Weronice Kołtun i p. Sebastianowi Plewie oraz uczniom występującym podczas gali - Zuzannie Haniewskiej (6b), Adamowi Jarszakowi (6c), Kubie Kowalczukowi (8c) oraz Magdalenie Ciszewskiej (8d).

Tekst: Grzegorz Pańko
Zdjęcia: Agnieszka Symonowicz